6-latku witaj w szkole!

29 kwietnia 2009

19 marca 2009 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zapewnią m.in. dostęp do edukacji dzieci najmłodszych – poprzez przygotowania do wprowadzenia obniżenie wieku rozpoczynania obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci 5-letnich oraz rozpoczynania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie.

Wprowadzanie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego jest rozłożone na 3 lata szkolne (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012). Rodzice dzieci urodzonych w 2003, 2004 i 2005 roku mają prawo – nie obowiązek – wysyłania swoich dzieci do szkoły. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły w tym okresie jest posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków organizacyjnych, a także wcześniejsze objęcie dziecka pięcioletniego wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Czytaj dalej »

Dnia 20 marca w Szkole Podstawowej w Lubaszowej odbył się doroczny konkurs recytatorski. Jury wybierając najlepszych recytatorów wzięło pod uwagę dobór repertuaru, sposób interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny. Czytaj dalej »

Na Tatrzańskim Szlaku

16 lutego 2009

TPN13 lutego w Zakopanem w Ośrodku Szkoleniowo – Muzealnym odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego “Na Tatrzańskim Szlaku” zorganizowanego przez Zespół Szkół w Poroninie, Tatrzański Park Narodowy i Kuratorium Oświaty.
Nagrody przyznano w trzech kategoriach:
1. Klasy I-III
2. Klasy IV-VI
3. Klasy gimnazjalne

Czytaj dalej »

Bezpieczne ferie

13 lutego 2009

9 lutego w Szkole Podstawowej w Lubaszowej odbyło się spotkanie z dzielnicowym Piotrem Kowalskim. Tematem prelekcji były “Bezpieczne ferie”. Dzieci z uwagą wysłuchały jak należy postępować, aby ferie były bezpieczne i udane. Pod koniec spotkania uczniowie klasy I otrzymali upominek – odblaskową opaskę na rękę.

Tablica interaktywna

13 lutego 2009
QomoDzięki staraniom Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubaszowej, mgr Barbary Duszy i życzliwości Burmistrza Gminy Tuchów, mgr Mariusza Rysia, szkoła w naszej miejscowości wzbogaciła się o nowoczesną tablicę interaktywną.

Na szkoleniu przeprowadzonym przez Pawła Wojtanowskiego (firma Kobis) w dniu 11 lutego, nauczyciele zapoznali się z zasadami korzystania z tablicy oraz jej możliwościami. To pierwsza w Gminie Tuchów taka tablica – z pewnością uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozalekcyjne oraz imprezy środowiskowe. Zdjęcia