24 czerwca książki do biblioteki oraz sprzęt komputerowy zwracają:
kl.I w godzinach od 8.00 do 9.00
kl.V w godzinach od 9.00 do 10.00
kl.VII w godzinach od 10.00 do 11.00
Powyższe klasy nie zwracają podręczników. Należy je zutylizować.

25 czerwca książki do biblioteki,  podręczniki oraz sprzęt komputerowy zwracają:
kl. II od 9.00 do 10.00
kl.III od 10.00 do 11.00
kl.VI od 11.00 do 12.00
kl.VIII od 12.00- 13.00

Książki należy zapakować i opisać swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą. W przypadku braku części książek, bądź stwierdzeniu, że książki uległy zniszczeniu należy książki odkupić.

26 czerwca odbędzie się zakończenie roku szkolnego, które przebiegnie w następującym porządku:
kl.I, II, III  od 8.30 do 9.00
kl.V, VI, VII od 9.00 do 9.30
kl.VIII od 9.30 do 10.00
Przedszkole  10.15 – przed budynkiem przedszkolnym

Świadectwo można też będzie odebrać w dniach od 29 czerwca 2020 roku do 2 lipca 2020 r. w godzinach od 9.00-13.00 w kancelarii szkoły.

Przypominamy, że piątek 12 czerwca br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, a więc także od zajęć zdalnych.

W dniach 16 – 18 czerwca br. w naszej szkole będzie obywał się EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. W związku z tym nie będą prowadzone zajęcia zdalne – nauczyciele w komisjach egzaminacyjnych.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubaszowej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubaszowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI  I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU OŚMIOKLASISTY OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020