SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego od 1 września 2020 r. obowiązują następujące procedury:

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzice dzieci z objawami alergii są zobowiązani do przedstawienia w przedszkolu zaświadczenia lekarskiego.
 3. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej (szatni), zachowując zasady:

  1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m,

  opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do przedszkola należy bezzwłocznie umyć/zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 7. Rodzice mają obowiązek zaktualizować numery telefonu i adresy mailowe w celu szybkiego kontaktu z przedszkolem.

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy o zebraniu organizacyjno – adaptacyjnym w związku z rozpoczęciem roku przedszkolnego 2020/2021, które odbędzie się dnia 31 sierpnia (poniedziałek) o godz. 17.00.

Jeżeli warunki pogodowe pozwolą spotkanie odbędzie się przed budynkiem przedszkola. W razie niepogody prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

W bieżącym roku przedszkolnym będzie realizowany program wychowania przedszkolnego w oparciu o pakiet edukacyjny „Planeta dzieci” wydawnictwa WSiP.

Koszt pakietu: 3-latek – 85 zł, 4-latek – 95 zł,  5- latek – 128 zł , 6-latek – 130 zł.

Płatność należy regulować w dniu rozpoczęcia roku przedszkolnego celem rozliczenia się z wydawnictwem.

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. obowiązują następujące procedury:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie z objawami chorobowymi mają obowiązek śledzić na bieżąco e-dziennik i wszelkie wiadomości pojawiające się w zakładce Zadanie domowe oraz uzupełniać materiał. W przypadku trudności mogą zwrócić się po pomoc do nauczyciela korzystając z e-dziennika.
 3. Rodzice uczniów z objawami alergii są zobowiązani do przedstawienia w szkole zaświadczenia lekarskiego.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły i zachowanie zasad:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce, udać się do szatni, sprawnie przebrać i przejść do swojej klasy. Nie należy gromadzić się na korytarzu szkolnym.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Rodzice mają obowiązek zaktualizować numery telefonu i adresy mailowe w celu szybkiego kontaktu ze szkołą.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej w formie spotkania z wychowawcą, odbędzie się we wtorek 1 września 2020 roku według następującego porządku:

o godz. 8.00 – uczniowie klasy 4 i 8,

o godz. 8.30 – uczniowie klasy 3 i 7,

o godz. 9.00 – uczniowie klasy 1 i 6,

o godz. 9.30 – uczniowie klasy 2.

 

Msza Święta z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 roku o godz. 18.00 w kościele św. Gerarda w Lubaszowej.

Zmarła Janina Halagarda

4 sierpnia 2020

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarła wieloletnia nauczycielka naszej szkoły Janina Halagarda, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, człowiek wielkiej wiary i dobrego serca. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej