Dzień Dyrektora Szkoły i  Dyrektora Przedszkola obchodzony jest od 2015 r. z inicjatywy redakcji miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i kwartalnika „Wczesna Edukacja”. Jest okazją do wspólnego celebrowania osiągnięć oraz dziękowania za zaangażowanie i wkład pracy, jaki wnoszą dyrektorzy w rozwój edukacji i budowanie społeczności uczącej się.

 

Z tej okazji

Szanownej Pani Dyrektor

podziękowanie za współpracę oraz wysiłek wkładany w rozwój szkoły

składają nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2019

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za  serce i wysiłek wkładane w pracę z młodym pokoleniem. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.

I  właśnie z tej okazji 11 października 2019 roku cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystej akademii. Pierwszym punktem było ślubowanie pierwszaków. Swoim występem udowodnili, że zasłużyli na miano uczniów Szkoły im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej. Za swój popis zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Pani dyrektor przyjęła ślubowanie od najmłodszych i  pasowała ich na uczniów naszej szkoły. Czytaj dalej »

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania. W bibliotekach w całej Polsce czekają na czytelników specjalne wydarzenia – niecodzienne spotkania z literaturą i jej gwiazdami.

W naszej bibliotece szkolnej również, a spotkanie z ,,gwiazdami’’ to dosłownie. Obejrzeliśmy film Park Gwiezdnego Nieba – najciemniejsze miejsce w Polsce – Bieszczady. To część EKO, która prawie zawsze towarzyszy bibliotecznym imprezom.

Celem powstawania takich miejsc jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zanieczyszczenie światłem. W miarę jak przybywa oświetlenia rośnie jasność nieba nad obszarami zamieszkałymi, przez co część obiektów astronomicznych przestaje być widoczna. Używając światła w nocy podnoszony jest poziom jasności środowiska, co nie pozostaje bez wpływu na świat roślin i zwierząt przystosowanych do cyklu dobowego a także na człowieka. Czytaj dalej »

Matematyka towarzyszy nam przez całe życie. Jest wszędzie, używa się jej nie tylko na lekcjach w szkole, ale również jest przydatna w życiu codziennym. Dlatego warto znać tabliczkę mnożenia. Chcąc propagować zasadność jej uczenia się, zorganizowałyśmy „Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia”. Rozpoczął się on od testu sprawdzającego znajomość tabliczki mnożenia. Test przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej (klasy II – III) i starszej (klasy V-VIII). Na podstawie testu wyłoniłyśmy Szkolnych Mistrzów Tabliczki Mnożenia. W grupie młodszej mistrzem została Maja Skrobot z klasy III, a w grupie starszej Oliwia Więcek z klasy VIII. Czytaj dalej »

W dniach 4-6 października 2019 obserwatorzy z całej Europy wyruszą z lornetkami i lunetami na obserwacje ptaków. To  bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów.

To międzynarodowa akcja, której głównym celem jest podniesienie świadomości potrzeby ratowania ptaków wędrownych, ich obszarów lęgowych, ochrony miejsc postoju na szlakach migracyjnych i zimowiskach. Czytaj dalej »