Matematyka towarzyszy nam przez całe życie. Jest wszędzie, używa się jej nie tylko na lekcjach w szkole, ale również jest przydatna w życiu codziennym. Dlatego warto znać tabliczkę mnożenia. Chcąc propagować zasadność jej uczenia się, zorganizowałyśmy „Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia”. Rozpoczął się on od testu sprawdzającego znajomość tabliczki mnożenia. Test przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej (klasy II – III) i starszej (klasy V-VIII). Na podstawie testu wyłoniłyśmy Szkolnych Mistrzów Tabliczki Mnożenia. W grupie młodszej mistrzem została Maja Skrobot z klasy III, a w grupie starszej Oliwia Więcek z klasy VIII. Czytaj dalej »

W dniach 4-6 października 2019 obserwatorzy z całej Europy wyruszą z lornetkami i lunetami na obserwacje ptaków. To  bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów.

To międzynarodowa akcja, której głównym celem jest podniesienie świadomości potrzeby ratowania ptaków wędrownych, ich obszarów lęgowych, ochrony miejsc postoju na szlakach migracyjnych i zimowiskach. Czytaj dalej »

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI wydarzeniem inauguracyjnym.

Jest on obchodzony na całym świecie w dniu 1 października od 1975 roku. Głównym celem tego święta jest przedstawienie muzyki w taki sposób, by była kojarzona jako dobro ludzkości oraz promocja muzyków jako tych, którzy tworzą piękno muzyki.

W tym dniu bibliotekę szkolną odwiedzili uczniowie klasy pierwszej wraz ze swoją panią. Czytaj dalej »

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów naszej szkoły 20 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie – panem wiceburmistrzem Wiktorem Chrzanowskim i panem Jerzym Odrońcem. Celem spotkania było wręczenie kompletów odblaskowych uczniom klasy pierwszej. Dzieci z zadowoleniem przyjęły prezenty i zdeklarowały noszenie odblasków na co dzień. Pierwszoklasiści mieli możliwość przymierzenia od razu odblaskowych kamizelek oraz opasek, z czego byli bardzo zadowoleni. Spotkanie było ważnym uzupełnieniem zajęć poświęconych bezpieczeństwu uczniów.  Czytaj dalej »

VIII Bieg Patriotyczny

17 września 2019

13 września 2019 roku nasza szkoła już po raz ósmy wzięła udział w Biegu Patriotycznym  poświęconym pamięci swego Patrona, czyli Batalionu AK „Barbara” oraz wszystkich, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny.

Bieg rozpoczęliśmy na szkolnym dziedzińcu przy tablicy poświęconej naszemu Patronowi, a prowadził przez malownicze tereny Lubaszowej na Willę. Jednak podziwianie piękna krajobrazu nie było naszym jedynym zadaniem! Klasa ósma zadbała o to, aby przetestować czujność  uczestników biegu. Czytaj dalej »