Nauczyciele

Barbara Dusza – Dyrektor Szkoły, historia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Lidia Borczyk – technika
Bogumiła Chrzanowska – muzyka, zespół wokalny
Anna Cichy – edukacja przedszkolna, zajęcia logopedyczne
Anna Cudek – edukacja przedszkolna, informatyka
Jan Dusza – język polski, kółko szachowe
Dorota Gierałt – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy II
Magdalena Hajduk – matematyka, fizyka
Ilona Kozik – religia
Paulina Kuczyńska – zajęcia rewalidacyjne
Joanna Lenard – Łazarek – język niemiecki
Joanna Łątka – edukacja przedszkolna
Katarzyna Majcher – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Anna Mikos – wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Musiał – przyroda, plastyka, geografia, biblioteka, wychowawca klasy VII i VIII
Małgorzata Osika – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
o. Michał Reinke – religia
Sebastian Ryndak – język angielski, wychowawca klasy V
Sławomir Starzyk – wychowanie fizyczne
Maria Sztorc – zajęcia rewalidacyjne
Danuta Świątek – biologia, chemia
Anna Totoś – edukacja wczesnoszkolna, matematyka, wychowawca kl. III i VI