Nauczyciele

Barbara Dusza – Dyrektor Szkoły, historia, wiedza o społeczeństwie, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Lidia Borczyk – technika
Bogumiła Chrzanowska – muzyka, zespół wokalny
Anna Cichy – edukacja przedszkolna, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna
Anna Cudek – edukacja przedszkolna, informatyka, terapia pedagogiczna
Jan Dusza – język polski, kółko szachowe
Dorota Gierałt – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy III
Magdalena Hajduk – matematyka, fizyka
Ilona Kozik – religia
Paulina Kuczyńska – edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Joanna Lenard – Łazarek – język niemiecki
Katarzyna Łątka – język polski
Katarzyna Majcher – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Anna Mikos – wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Musiał – przyroda, plastyka, geografia, biblioteka, wychowawca klasy VII i VIII
Katarzyna Osika –  historia
Małgorzata Osika – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
o. Michał Reinke – religia
Sebastian Ryndak – język angielski, wychowawca klasy VI
Sławomir Starzyk – wychowanie fizyczne
Maria Sztorc – zajęcia rewalidacyjne
Danuta Świątek – biologia, chemia
Anna Totoś – edukacja wczesnoszkolna, matematyka, wychowawca kl. I i IV

Skip to content