Nauczyciele

Barbara Dusza – Dyrektor Szkoły, historia i społeczeństwo
Lidia Borczyk – technika
Bogumiła Chrzanowska – muzyka, rytmika, zespół wokalny
Anna Cichy – edukacja przedszkolna, zajęcia logopedyczne
Anna Cudek – edukacja przedszkolna, zajęcia komputerowe i korekcyjno – kompensacyjne
Jan Dusza – język polski, kółko szachowe
Dorota Gierałt – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy III
Paulina Kuczyńska – zajęcia rewalidacyjne
Maria Lisak – język polski
Małgorzata Musiał – przyroda, plastyka, świetlica, biblioteka, wychowawca klasy V i VI
o. Michał Reinke – religia
Sebastian Ryndak – język angielski
Maria Sztorc – wychowanie fizyczne
Anna Totoś – edukacja wczesnoszkolna, matematyka, kółko szachowe, wychowawca kl. I i IV