Nauczyciele

Barbara Dusza – Dyrektor Szkoły, historia i społeczeństwo
Lidia Borczyk – technika
Bogumiła Chrzanowska – muzyka, rytmika, zespół wokalny
Anna Cichy – edukacja przedszkolna, zajęcia logopedyczne
Anna Cudek – edukacja przedszkolna, zajęcia komputerowe
Jan Dusza – język polski, kółko szachowe
Dorota Gierałt – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy I
Magdalena Hajduk – matematyka, fizyka
Krzysztof Kita – wychowanie fizyczne
Paulina Kuczyńska – zajęcia rewalidacyjne
Joanna Lenard – Łazarek – język niemiecki
Maria Lisak – język polski
Anna Mikos – wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Musiał – przyroda, plastyka, geografia, biblioteka, wychowawca klasy VI i VII
o. Michał Reinke – religia
Sebastian Ryndak – język angielski, wychowawca klasy IV
Maria Sztorc – zajęcia rewalidacyjne
Danuta Świątek – biologia, chemia
Anna Totoś – edukacja wczesnoszkolna, matematyka, wychowawca kl. II i V