Tydzień Bibliotek

11 maja 2020

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2020 jest „Zasmakuj w bibliotece”

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza uczniów do podjęcia wyzwania czytelniczego w maju.

Udział będzie polegał na przeczytaniu książek, które będą spełniać podane kryteria (na zdjęciu).

Po przeczytaniu proszę przesłać krótką notatkę do nauczyciela bibliotekarza.

Zachęcam uczniów do rywalizacji.

Nauczyciel bibliotekarz M. Musiał